CÔNG TY TNHH DỆT MEINA MEINA

CÔNG TY TNHH DỆT MEINA MEINA

Địa chỉ                                    :  KCN Phúc Khánh – TP.Thái Bình

Điện thoại                              :  036 361 5568                              Fax:  0363615527